Wszystkie szkolenia z naszej oferty    Strona 5 z 7

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Programowanie dla nauczycieli czyli co musimy wiedzieć oraz czego się nauczyć – rada szkoleniowa.szkolenie RP3Nauczyciele
Programowanie dla nauczycieli (moduł podstawowy A1).warsztaty8Nauczyciele
Programowanie dla nauczycieli (moduł podstawowy A2).warsztaty8Nauczyciele
Programowanie dla nauczycieli (moduł rozszerzony B1).warsztaty8Nauczyciele
Programowanie dla nauczycieli (moduł rozszerzony B2).warsztaty8Nauczyciele
Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodukurs80Pracownicy zakładów pracy
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i asertywności, czyli umiejętne porozumiewanie się oraz wyznaczanie granic w relacjach.warsztaty15Rady Pedagogiczne
Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.warsztaty10Rady Pedagogiczne
Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia.warsztaty10Rady Pedagogiczne
Wzmacnianie poczucia wartości nauczyciela.warsztaty5Rady Pedagogiczne