Wszystkie szkolenia z naszej oferty    Strona 4 z 7

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole.warsztaty10Nauczyciele
Przygotowanie nauczycieli do aplikowania o środki z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.warsztaty20Nauczyciele
Pomiar dydaktyczny w mierzeniu osiągnięć uczniów.warsztaty10Nauczyciele
Kształcenie modułowe i dualne.warsztaty10Nauczyciele
Multimedia w pracy nauczyciela.szkolenie RP3Nauczyciele
Multimedia w pracy nauczyciela (wersja rozszerzona z ćwiczeniami 2 x 4 godz.).warsztaty8Nauczyciele
Grafika prezentacyjna w pracy nauczyciela.szkolenie RP3Nauczyciele
Grafika prezentacyjna w pracy nauczyciela (wersja rozszerzona z ćwiczeniami 2 x 4 godz.).warsztaty8Nauczyciele
Wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajęciach dydaktycznych.szkolenie RP3Nauczyciele
Wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajęciach dydaktycznych (wersja rozszerzona z ćwiczeniami 2 x 4 godz.).warsztaty8Nauczyciele