Wszystkie szkolenia z naszej oferty    Strona 2 z 7

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej – teoria i praktyka.warsztaty10Rady pedagogiczne
Aktualizacja Statutu.warsztaty5Dyrektorzy, Nauczyciele
Dokumenty wynikające z nadzoru pedagogicznego – jak być skutecznym?warsztaty5Dyrektorzy
Kontrola zarządcza w pigułce i wzory dokumentów.warsztaty5Dyrektorzy
Bezpieczeństwo w szkole – dokumenty i procedury.warsztaty10Dyrektorzy, Nauczyciele
Jak dobrze zorganizować i przeprowadzić praktykę studencką oraz odbywanie stażu na terenie szkoły?warsztaty5Dyrektorzy, Nauczyciele
Nieograniczone możliwości umysłu – gry i zabawy rozwijające kreatywne myślenie.warsztaty10Nauczyciele
Odkrywanie predyspozycji zawodowych uczniów .warsztaty10Nauczyciele, pedagodzy szkolni
Autoprezentacja w szkole – jak pomóc uczniowi w skutecznej prezentacji.warsztaty10Nauczyciele
Metoda „teczki portfolio”.warsztaty5Nauczyciele