Wszystkie szkolenia z naszej oferty    Strona 7 z 7

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Podstawy szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.warsztaty20Nauczyciele, wychowawcy pedagodzy szkolni
Preorientacja zawodowa (podstawy wiedzy o zawodach, wyborze zawodu i rynku pracy)warsztaty6Nauczyciele wychowawcy
Szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla ucznia niepełnosprawnego.warsztaty10Nauczyciele wychowawcy pedagodzy
Wybór zawodu – ustalenie indywidualnej ścieżki edukacyjno- zawodowej.warsztaty6Nauczyciele wychowawcy pedagodzy
Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej.warsztaty6Nauczyciele wychowawcy pedagodzy
Kształtowanie umiejętności społeczno-przedsiębiorczych przydatnych na rynku pracy.warsztaty6Nauczyciele wychowawcy pedagodzy
Nowe formy rozwoju i edukacji – tutoring, mentoring, coaching.szkolenie RP3Rady Pedagogiczne
Ewaluacja dydaktyczna drogą do podwyższenia jakości pracy nauczyciela.szkolenie RP3Rady Pedagogiczne