Wszystkie szkolenia z naszej oferty    Strona 3 z 7

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Metoda projektów na I etapie edukacyjnym.warsztaty15Nauczyciele
Diagnoza na wejściu ucznia klasy pierwszej.warsztaty5Nauczyciele
Ocenianie kształtujące w procesie dydaktycznym.warsztaty10Nauczyciele
Jak napisać dobry program własny (autorski).warsztaty10Nauczyciele
Pierwsza pomoc przedmedyczna.warsztaty10Nauczyciele
Wykorzystanie multimediów w procesie dydaktycznym.warsztaty10Nauczyciele
Praca z uczniem zdolnym.warsztaty10Nauczyciele
Metodyczne aspekty planowania pracy nauczyciela.warsztaty10Nauczyciele
Rodzic partnerem szkoły.szkolenie RP3Nauczyciele
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.warsztaty10Nauczyciele