Szanowni Państwo, polecam nasze szkolenia i warsztaty oraz zapewniam o ich wysokiej jakości. W Ośrodku zatrudniamy kadrę o bardzo wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w doskonaleniu nauczycieli. Jeżeli brakuje Państwu jakiegoś szkolenia poprosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej na stronie. Postaramy się przygotować je dla Państwa. Zapewniam, że będziecie Państwo zadowoleni z naszych usług.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"- dr Bożena Zając„WAKACYJNA AKADEMIA MŁODEGO EKOLOGA” Półkolonie letnie dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych [Edycja 2022].

2022-08-24

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 32.080 zł na zadanie pn. Wakacyjna Akademia Młodego Ekologa – Półkolonie letnie dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych
Zadanie realizowane było we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 w Łodzi oraz Społeczną Szkołą Podstawową Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w terminie od 20 czerwca 2022r. do 16 września 2022r. Uczestnikami zajęć ogółem była grupa 172 dzieci z łódzkich szkół podstawowych

„WAKACYJNA AKADEMIA MŁODEGO EKOLOGA” Półkolonie letnie dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych.

2021-08-20

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 28.850 zł na zadanie pn. Wakacyjna Akademia Młodego Ekologa – Półkolonie letnie dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych
Zadanie realizowane było we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 w Łodzi w terminie od 28 czerwca 2021r. do 6 sierpnia 2021r. Uczestnikami zajęć ogółem była grupa 180 dzieci z łódzkich szkół podstawowych

„WAKACYJNA AKADEMIA MŁODEGO EKOLOGA” Półkolonie letnie dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych.

2019-08-31

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56.240 zł
Zadanie realizowane było we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 w Łodzi w terminie od 24 czerwca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. Ogółem w 4 dwutygodniowych turnusach półkolonii ekologicznych uczestniczyło 200 dzieci ze wszystkich łódzkich szkół podstawowych.
Głównym celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u wszystkich osób biorących udział w zadaniu.

„WAKACYJNA AKADEMIA MŁODEGO EKOLOGA” Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi.

2018-08-31

Głównym celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u wszystkich osób biorących udział w zadaniu. Zadanie było realizowane w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi w okresie od 25 czerwca 2018r. do 17 sierpnia 2018r. i skierowane było do uczniów widzewskich szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”

2018-08-09

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” od dnia 1 sierpnia 2018 r., przystąpiło do realizacji zadania publicznego -„Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”, finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia: AutoCAD stopnia podstawowego

2018-01-19

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzonym na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia: AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w ramach projektu: Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Start projektu "Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi"

2017-03-01

Od 1 marca 2017 r. wystartował projekt w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi. Partnerem projektu jest firma Tłokiński spółka jawna dealer BMW.

[ Strona projektowa ]

Start projektu "Laboratorium mody młodzieżowej w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi"

2017-03-01

Od 1 marca 2017 r. wystartował projekt w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. Udział w nim weźmie 40 uczennic i uczniów z klas pierwszej i drugiej.

[ Strona projektowa ]

Losowo proponowane szkolenia z naszej oferty:

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Multimedia w pracy nauczyciela (wersja rozszerzona z ćwiczeniami 2 x 4 godz.).warsztaty8Nauczyciele
Programowanie dla nauczycieli (moduł rozszerzony B1).warsztaty8Nauczyciele
Diagnoza i konstruowanie indywidualnych planów terapeutycznych la uczniów ze SPEwarsztaty10Dyrektorzy, nauczyciele
Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej.warsztaty6Nauczyciele wychowawcy pedagodzy
Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnejwarsztaty10Dyrektorzy, nauczyciele