Wszystkie szkolenia z naszej oferty    Strona 6 z 7

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja w poruszaniu się po rynku pracy.warsztaty10Rady Pedagogiczne
Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych.warsztaty5Rady Pedagogiczne
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy jakości pracy szkoły szkoleniewarsztaty5Rady Pedagogiczne
Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły.warsztaty5Rady Pedagogiczne
Co robić, aby dyrektor szkoły zauważył i docenił moją pracę?warsztaty5Rady Pedagogiczne
Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnejwarsztaty10Dyrektorzy, nauczyciele
Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnejwarsztaty10Nauczyciele
Możliwości i ograniczenia edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście rozwiązań prawnychwarsztaty5Dyrektorzy, nauczyciele
Włączanie/inkluzja – szansa w edukacji małego dzieckawarsztaty5Dyrektorzy, nauczyciele
Diagnoza i konstruowanie indywidualnych planów terapeutycznych la uczniów ze SPEwarsztaty10Dyrektorzy, nauczyciele