Wszystkie szkolenia z naszej oferty    Strona z 7

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Trening wrażliwości i uważności na drugiego człowieka.warsztaty10Rady pedagogiczne
Komunikacja interpersonalna w praktyce szkolnej.szkolenie RP3Rady pedagogiczne
Innowacyjne rozwiązania świetlicy szkolnej.warsztaty5Rady pedagogiczne
Jak osiągnąć sukces edukacyjny w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?warsztaty10Rady pedagogiczne
Jak nauczać dziecko z FAS, ADHD, zaburzeniami integracji sensorycznej?warsztaty10Rady pedagogiczne
Rozwój emocjonalno-społeczny ucznia - jak pozytywnie wykorzystać kryzysy rozwojowe?warsztaty10rady pedagogiczne
Motywowanie – czyli co robić, żeby się chciało.szkolenie RP3Rady pedagogiczne
Jak pracować z grupą?warsztaty10Rady pedagogiczne
Rola i zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej.warsztaty5Dyrektorzy
Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej – teoria i praktyka.warsztaty10Rady pedagogiczne