Szanowni Państwo, polecam nasze szkolenia i warsztaty oraz zapewniam o ich wysokiej jakości. W Ośrodku zatrudniamy kadrę o bardzo wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w doskonaleniu nauczycieli. Jeżeli brakuje Państwu jakiegoś szkolenia poprosimy o wypełnienie formularza dostępnego poniżej na stronie. Postaramy się przygotować je dla Państwa. Zapewniam, że będziecie Państwo zadowoleni z naszych usług.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"- dr Bożena Zając„WAKACYJNA AKADEMIA MŁODEGO EKOLOGA” Półkolonie letnie dla dzieci z łódzkich szkół podstawowych.

2019-08-31

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 56.240 zł
Zadanie realizowane było we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 w Łodzi w terminie od 24 czerwca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. Ogółem w 4 dwutygodniowych turnusach półkolonii ekologicznych uczestniczyło 200 dzieci ze wszystkich łódzkich szkół podstawowych.
Głównym celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u wszystkich osób biorących udział w zadaniu.

„WAKACYJNA AKADEMIA MŁODEGO EKOLOGA” Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Łodzi.

2018-08-31

Głównym celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u wszystkich osób biorących udział w zadaniu. Zadanie było realizowane w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi w okresie od 25 czerwca 2018r. do 17 sierpnia 2018r. i skierowane było do uczniów widzewskich szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”

2018-08-09

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator” od dnia 1 sierpnia 2018 r., przystąpiło do realizacji zadania publicznego -„Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych”, finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok.

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia: AutoCAD stopnia podstawowego

2018-01-19

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, prowadzonym na drodze rozeznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia: AutoCAD stopnia podstawowego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w ramach projektu: Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Start projektu "Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi"

2017-03-01

Od 1 marca 2017 r. wystartował projekt w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi. Partnerem projektu jest firma Tłokiński spółka jawna dealer BMW.

[ Strona projektowa ]

Start projektu "Laboratorium mody młodzieżowej w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi"

2017-03-01

Od 1 marca 2017 r. wystartował projekt w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. Udział w nim weźmie 40 uczennic i uczniów z klas pierwszej i drugiej.

[ Strona projektowa ]

Start projektu "Szkoła zawodowa na miarę potrzeb rynku pracy w powiecie łęczyckim"

2017-01-02

Od 1 stycznia 2017 r. wystartował projekt w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łęczycy. Partnerem projektu jest Powiat Łęczycki.

[ Strona projektowa ]

Zapraszamy do udziały w drugiej edycji projektu "Czas na Sukces"
Termin składania wniosków od 21.11.2016 r. do 09.12.2016 r.

2016-11-10

Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 29 roku życia (bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo), które zamieszkują/uczą się (wyłącznie wieczorowo bądź zaocznie) na terenie woj. łódzkiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
[ Więcej informacji... ]

Losowo proponowane szkolenia z naszej oferty:

Szkolenie Forma organizacyjna Planowana liczba godzin Grupa docelowa
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i asertywności, czyli umiejętne porozumiewanie się oraz wyznaczanie granic w relacjach.warsztaty15Rady Pedagogiczne
Jak nauczać dziecko z FAS, ADHD, zaburzeniami integracji sensorycznej?warsztaty10Rady pedagogiczne
Jak osiągnąć sukces edukacyjny w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?warsztaty10Rady pedagogiczne
Rozwój emocjonalno-społeczny ucznia - jak pozytywnie wykorzystać kryzysy rozwojowe?warsztaty10rady pedagogiczne
Kształcenie modułowe i dualne.warsztaty10Nauczyciele